מערכות אקולוגיות ושירותיהן - תקציר

  • PDF

חוות הדעת הוכנה על ידי פרופ' אוריאל ספריאל, האוניברסיטה העברית בירושלים

תהליכי העבר: תהליכי פיתוח הביאו להתמרת המערכות האקולוגיות הטבעיות למערכות מרעה, ייעור, חקלאות, מים מלאכותיים ועירוניות. תהליכים אלו הביאו תועלות לאדם (כגון אספקת מזון), אך החלישו תפקודים אחרים (כגון: הגנה בפני שיטפונות). המערכות המספקות את מירב שירותי התמיכה בישראל הן חורשות ויערות טבעיים. המגוון הביולוגי בישראל זכה להגנה טובה יחסית כמו גם זכה לעושר מחקרי ומדעי.

מגמות ההווה: כבר כיום המערכות האקולוגיות המקומיות אינן מספקות את צרכי האוכלוסייה מה שמגביר את התלות של ישראל בייבוא מוצרים ביולוגיים (דגנים, בשר בקר, עץ) ממערכות יובשניות בעולם. מערכות אלו נמצאות בלחץ בשל גידול אוכלוסיה  ובשל ההתחממות הגלובלית ולכן קיימת "אי ודאות" באשר לאספקת שירותים. תהליכי הפיתוח בישראל נגסו בגודלן של המערכות הטבעיות, הביאו לקיטוען וזיהומן, במיוחד במערכות החורש, בתה , מערכות מים מתוקים וחופים. אובדן מערכות אלו כאמצעי בקרה חושף את ישראל לאירועי קיצון. לחלקן קיימים תחליפים טכנולוגיים אך הם יקרים.
סבסוד מים לחקלאות הניע פיתוח חקלאי באופן שאינו תואם מערכות אקולוגיות, והאספקה המקומית הותמרה באספקה לייצוא ללא התחשבות בערך של שירותי הבקרה של המערכות האקולוגיות לעומת ההכנסות משיווק תוצרי חקלאות בחו"ל. בכל הנוגע לשירותי תרבות (נוף ומורשת) הרי שנוצר ערך רב לתיירות ושימושי פנאי. למרות הצורך של ישראל לשמור  על שירותי בקרה  ולחזק את העמידות לשינויים היא למעשה פוגעת במערכות הטבעיות המספקות את ההגנה הטבעית.

תסריט "עסקים כרגיל": המשך דפוסי הפיתוח יחמירו את הנגיסה במערכות האקולוגיות וקיטוען. אספקת המזון תהיה תלויה יותר ויותר בייבוא ולכן עלולה להיות חשופה לאי ודאות של מערכות אקולוגיות במדינות המספקות את צרכיה של ישראל. ההתחממות הגלובלית מהווה סיכון למערכות בישראל כגון פלישת מינים זרים, תדירות ועוצמת אירועי שטפונות, אובדן מים, סחף קרקע ושריפה כשלמעשה למדינה אין יכולת להשפיע עליהן. צפוי תהליך של נטישת המערכות החקלאיות והשבת המערכות הטבעיות על כנן, כמו גם הליך של שיקום מערכות טבעיות  כתוצאה מהגדלת היקף אספקת מים מהתפלה והאפשרות להחזיר מים לטבע.

תסריטים חלופיים:

תסריטים לפיהם החקלאות אינה מתחרה על מים:

  • ביטול הסובסידיה על מים לחקלאות והחזרת קרקעות נטושות לטבע עקב חוסר היכולת של החקלאות להתקיים על הצריכה המקומית לבדה, ובשל חוסר יכולתה לעמוד בתחרותיות מול תוצרת חקלאית מיובאת;
  • קיימת אפשרות לפיה קידום החקלאות יהיה תלוי פחות במשאבי קרקע (כגון, גידולים בחממות) ויגיע ליעילות השימוש במים במחיר של התפלה;
  • קיימת אפשרות של קידום חקלאות על בסיס מים פוסיליים.

 

תסריטים הנותנים עדיפות לשירותי בקרה:

  • מתן עדיפות בתחרות על השימוש בקרקע לטיפוח מערכות אקולוגיות החשובות לאספקת שירותי בקרה מול מערכות אקולוגיות לאספקת תוצרי חקלאות;
  • השבת מערכות חקלאיות ויער נטוע למצב של מערכות טבעיות ייחשב כהליך חיובי שעשוי לתרום לאספקת שירותים אקולוגיים;
  • חיזוק העמידות בפני שינויי אקלים על ידי שמירה על אזורי מעבר אקלימי חד;
  • קידום מגוון ביולוגי כמו חקלאות אורגנית וטבע עירוני;
  • בהסכמים אזוריים עתידיים על אספקת מים תובטח ההגנה על מערכות אספקת המים הטבעיות עצמן.

icon למסמך המלא

חזרה לחוות דעת מומחים


מיקומך - קטעי וידאו מערכות אקולוגיות ושירותיהן - תקציר