פרספקטיבה חברתית על הסביבה - תקציר

  • PDF

חוות הדעת הוכנה על ידי ד"ר יעקב גארב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תהליכי העבר: מצב הסביבה בישראל נקבע על-פי מס' גורמים: תהליכי הייצור המובילים, הרקע הכלכלי-פוליטי באותה עת, מערכות הסדרה ממשלתיות ומעורבות הציבור בתחום הסביבתי. התפיסה הסביבתית שרווחה הייתה של "אקולוגיה מודרנית" המבוססת על ההנחה שניתן לשמור על הסביבה על-ידי הפנמת שיקולים סביבתיים במוסדות הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים. אך תפיסה זו מסווה את הניגודים הפנימיים וחוסר היציבות של המערכות הקיימות.

מגמות ההווה: כיום ישראל מתמודדת עם סוגיות הייחודיות לה אך רבות מהן דומות לאלו שאיתן מתמודדות המדינות המפותחות שלהן רמות הכנסה ודפוסי צריכה דומים. הפנמת שיקולים סביבתיים בתפקוד הממשלתי והעלייה במודעות הציבורית הביאו לתהליך של הפנמת עלויות סביבתיות ולהגברת ההסדרה והאכיפה. גודלה המצומצם של המדינה והמחסור במשאבי טבע, המשאירים מרחב צר לטעויות הובילו לרמות גבוהות יחסית של חדשנות ועמידות.

תסריט "עסקים כרגיל": המשך התפיסה של "אקולוגיה מודרנית" תוך הפנמה טובה יותר של שיקולים סביבתיים במערכות ההסדרה של המדינה; העלאת מעורבות הסקטור העסקי ופעילות החברה האזרחית; חיזוק הזיקות בין מדע לטכנולוגיה שימור הסביבה והגברת השימוש בכלים כלכליים. הערים ידאגו להעלאת איכות החיים על מנת להוות מוקד משיכה לתושבים ולהשקעות בתחומן. למרות מדיניות סביבתית, חל  כרסום במשאבים סביבתיים ובשטחים פתוחים מה שיביא בטווח הארוך להיווצרות עיר-מדינה במרכז ובצפון הארץ. הצטברות של הון כלכלי ורמת צריכה גוברת יהיו הכוחות המניעים שישפיעו על הסביבה בישראל.

תסריטים חלופיים:

  • תסריטים המאופיינים באי ודאות:

תסריט מגמת "עסקים כרגיל" מבוסס על ההנחה של יציבות גיאו-פוליטית באזור, של כלכלת שוק תוך המשך תהליכי הפרטה, לא מביא בחשבון התרחשותו של אירוע קיצון בשל שינויי אקלים, או שינוי היחס לישראל במישור הבינלאומי.

תסריט חלופי של אי-ודאות המבוססת על ההנחה שיציבות זו תופר (מסיבה כלשהי) ותביא לאי שקט חברתי.

  • תסריטים של חלוקה הוגנת פנים-דורית:

בתגובה לאי השקט החברתי יווצרו מהלכים של חלוקה הוגנת יותר של משאבי הסביבה למען הדור הנוכחי (הוגנות פנים-דורית), אך על חשבון שימורם למען הדורות הבאים (כגון: צריכה מוגברת ושחרור קרקעות לבנייה).

icon המסמך המלא (באנגלית)


חזרה לחוות דעת מומחים


מיקומך - חוות דעת מומחים