צריכת אנרגיה

  • PDF

מדד המבטא את היקף האנרגיה המשמשת להנעת מערכות הייצור במשק, ובמרכזה צריכת נפט ומוצריו וחשמל

השוואה למדינות ה-OECD  מצביעה על צריכת אנרגיה נמוכה יחסית בישראל ועל מגמת התייעלות מצומצמת יחסית

צריכת האנרגיה הכללית בישראל כמעט שהוכפלה בין השנים 2008-1990 ועלתה בממוצע ב-4% בשנה. צריכת האנרגיה לנפש עלתה בשנים אלו בכ-27% ובכ-1.5% בשנה בממוצע. מנגד, צריכת האנרגיה ליחידת תמ"ג היתה בשנים 2008-1995 במגמת ירידה מתונה, שמקורה כנראה בייעול אמצעי הייצור במשק. אספקת האנרגיה לנפש נמוכה בישראל יחסית למרבית מדינות ה-OECD. העלייה שנרשמה בארץ באספקת אנרגיה לנפש לאורך השנים (29% בין השנים 2008-1990) דומה למגמה שנרשמה במדינות ים-תיכוניות אחרות, אך גבוהה ביחס למדינות המערב (כדוגמת בריטניה וגרמניה) שבחלקן אף מסתמנת ירידה באספקת האנרגיה לנפש. מגמת ההפחתה באספקת האנרגיה לתמ"ג (12% בין השנים 2008-1995), היא מתונה ביחס למגמה המסתמנת בחלק ממדינות המערב (בחלק ממדינות ה-OECD קיימת אף מגמה של ניתוק מוחלט -absolute decoupling   וירידה של ממש באספקת האנרגיה במקביל לעלייה בתמ"ג). הדבר מצביע על פוטנציאל להתייעלות אנרגטית שטרם מומש בישראל. השינויים המסתמנים בתמהיל הדלקים בארץ – ובעיקר הגידול הצפוי בשימוש בגז טבעי במקום בדלקים מזהמים יותר – צפוי לשפר את התמונה האנרגטית בישראל ולהשפיע לטובה על הסביבה. בהנחת עסקים כרגיל עד 2030 צריכת החשמל לנפש צפויה לעלות ב-74%.

icon למסמך המלא

חזרה למדדים


מיקומך - מדדים