פליטות גזי חממה

  • PDF

מדד המבטא את מידת פליטות גזי החממה ממקורות אנתרופוגניים המגבירים את תהליך ההתחממות הגלובלית

לישראל השפעה גלובלית מזערית, אך היא מחויבת להסכמים בינלאומיים שעליהם חתומה; הפליטות לנפש בישראל גבוהות יחסית ל-OECD  והן צפויות לעלות בעתיד

היקף הפליטות של פחמן דו-חמצני (CO2) עלה בישראל בשנים 2009-2000 בכ-11% ובכ-1.3% בממוצע שנתי. פליטות CO2 לנפש ירדו בכ-5% בסה"כ ובכ-0.6% בממוצע שנתי. הפליטות ליחידת תמ"ג ירדו בתקופה זו ב-18% ובכ-2.1% בממוצע שנתי. נתונים אלה מעידים על מגמה של ניתוק יחסי (relative decoupling), המצביע על מגמת עלייה בשיעור הפליטות, אך על ירידה בשיעור הפליטות ליחידת תמ"ג (ולנפש).  פליטת CO2 משריפת דלקים הסתכמה בישראל בשנת 2007 בכ-0.5% מסך הפליטות של מדינות ה-OECD . לישראל השפעה מזערית, אם בכלל, על פליטתCO2 לאטמוספרה. עם זאת היא מחויבת לאמנות בינלאומיות שעליהן חתמה בנושא הפחתת גזי החממה והקפדה על הפחתת פליטות מסייעת לשפר את איכות האוויר בישראל. פליטות גזי חממה לנפש וליחידת תמ"ג גבוהות בישראל בהשוואה למדינות ה-OECD. לפי תחזיות הלמ"ס בדבר שינויי אקלים בהנחת עסקים כרגיל, צפוי בישראל גידול של עד 100% בפליטות גזי חממה בין השנים 2005 ל-2030. לפי תחזית זו צפויה עלייה של 40% בפליטות גזי חממה לנפש.

icon למסמך המלא

חזרה למדדים


מיקומך - English