תסריט שוק בלתי מוסדר

  • PDF

תסריט שוק בלתי מוסדר מתאר מצב המאופיין בקידום רעיונות ניאו-ליבראליים ללא רסן.  לאור זאת ההסדרה של השוק מצטמצמת. הביטוי לכך הוא צמצום ההסדרה לשלושה תחומים בלבד: 

  1.  תחרותיות מירבית; 
  2.  אספקת מוצרים ושירותים ציבוריים רק כאשר השוק נכשל באספקתם, כמו חינוך, בריאות וסביבה;  
  3.  הסדרה בעלת אופי חברתי-אידיאולוגי המיועדת לקבוצות ומקומות מוגדרים.  

ההצדקה לצמצום ההסדרה היא הטענה כי ההון הוא המוביל ועל כן כל התערבות בדמות הגבלים ותקנות תביא לבריחת עסקים והון אל מחוץ למדינה.  

בשל צמצום יכולת הפעולה של הממונה על ההגבלים העסקיים והפרטה מהירה של משאבים ונכסים מתעצמת הריכוזיות בעסקים הפיננסיים והריאליים, מתחזקות פירמידות שליטה והמשק מדשדש ללא יכולת המראה. היעדר התחרותיות גורם להתייקרות מוצרים ושירותים ולפגיעה בסביבה. מספר מצומצם של בעלי הון משתלטים על משאבי הסביבה ובראשם: קרקע, גז טבעי, משאבי ים המלח, חופי הים התיכון והכנרת. השתלטות זו מאפשרת להם לייקר את אספקת המשאבים, להדיר מהם קבוצות שידם אינה משגת ולפגוע באיכות החיים של חלק נכבד מהאוכלוסייה. הריכוזיות במשק מאפשרת גם לייקר מוצרים ושירותים, לשלוט בתקשורת ולהדק את הקשרים בין הון לשלטון. המערכת הבירוקרטית-מוסדית בנויה מטלאים וחסרה כל יכולת לראייה מקיפה ומשלבת. עיקר העוצמה מרוכזת במשרד האוצר הממשיך להימנע מרגולציה בתחומי הכלכלה והחברה. האמונה הרווחת היא כי חברות ועסקים גדולים הם תנאי הכרחי להשתלבות בתהליכי הגלובליזציה. מערכות התכנון ומערכות הסביבה חלשות וסובלות מבעיות של תקצוב וכוח אדם.

בתחילת התהליך הצמיחה הכלכלית נמשכת אולם הפערים החברתיים הולכים וגדלים. במיוחד חמורה הפגיעה בצעירים ובמעמד הביניים. בניגוד לדורות הקודמים, הצעירים, לרבות אלה שרכשו השכלה ומקצוע, מתקשים לעמוד במחירי הדיור מרקיעי השחקים ומגלים מעורבות רבה בנעשה בתחום הסביבה. הממשלה נותרת אדישה, אינה פועלת להקלת המצוקה ומאפשרת לבעלי ההון להמשיך להתעשר תוך הפרטת הקרקעות של המדינה.  בניגוד להבטחות, הפרטת הקרקע אינה פותרת את משבר הדיור ומעמיקה את הפגיעה בסביבה. בעקבות תהליכים אלה גוברת התסיסה החברתית והסביבתית וזו מופנית כלפי המשפחות השולטות במשק וכלפי השלטון הנתון לחיבוקן. הצעירים יוצאים לרחובות תוך שהם יוצרים קואליציה רבת צבעים בין ירוקים (סביבתיים), אדומים (חברתיים), צעירים במרכז וצעירים באזורי הפריפריה. המחאה הכלכלית, הסביבתית והמרחבית מבעירה את הארץ וחותרת לשינוי המבנה הכלכלי-פוליטי.[1] על רקע זה עולים כוחות בפוליטיקה התובעים התערבות מוגברת של המדינה בכלכלה, פירוק פירמידות השליטה, אספקת דיור בהישג יד, הגנה על הסביבה, שירותי בריאות טובים יותר בפריפריה. אולם המחאה אינה מצליחה לחבר את קבוצות המוחים השונות וליצור אידיאולוגיה אלטרנטיבית לאידיאולוגיה הכלכלית השלטת. כישלון זה יחד עם האיומים הביטחוניים המתמשכים מאפשרים לממשלה לשמר את המצב הקיים.

התוצאות הן היווצרות עיר-מדינה תוך התרכזות גוברת במרכז הארץ. פער חברתי-כלכלי מחריף, גידול בזיהום של אוויר מים וקרקע, פגיעה קשה במערכות אקולוגיות לרבות מערכות אספקה, מערכות תומכות תרבות ומערכות בקרה, הקטנת כושר העמידות בפני סיכונים סביבתיים. התוצאה החברתית היא עימותים מתעצמים על רקע הפער והפגיעה בסביבה.

[1]   יצוין כי המחאה החברתית בישראל פותחה כחלק מהתסריטים עוד קודם להתעוררותה בקיץ 2011

icon לתסריט המפורט

 

מגמות מדדים על פי תסריט שוק בלתי מוסדר (הסבר):


חזרה לתסריטים

מיקומך - תסריטים