תסריט מדינת מבצר בלתי מוסדרת

  • PDF

המנגנון העומד ביסוד תסריט זה הוא שילוב בין החמרה במצב הגיאופוליטי, המלווה בחרם, הפסקת השקעות ועיצומים, לבין המשך המדיניות הניאו-ליברלית והפעילות הכלכלית-פוליטית הממשיכה להתעלם מהמסרים הברורים המועברים אליה מרחבי העולם וממשיכה לצדד בפעילות של שוק חופשי. רק בהדרגה מתחוור כי ישראל הופכת למדינת 'פריה' (Pariah), וכי גם לשוק החופשי יש כללים משלו. עיצומים, ובכלל זה  הגבלות על ייבוא וייצוא, והגבלת התנועה של בכירים במערכת הפוליטית, מבהירים לפוליטיקאים ולאנשי המשק והכלכלה עד כמה תמימה אמונתם בדבר התמדת הפעילות של השוק החופשי. ואכן בתוך המדינה נזקק השלטון לנקיטת אמצעי שיטור ואמצעים ביטחוניים רבים. בעקבות זאת מתעצמים מנגנוני הצבא והמשטרה, ובמיוחד אלה העוסקים בדיכוי האלימות. במצב הדברים הקיים נדחקים נושאים חברתיים וכלכליים לשוליים. הביקושים צונחים. שוק ההון קורס. הצמיחה הכלכלית שאפיינה את ישראל בעבר באה לקיצה ובישראל נרשמים שיעורי צמיחה שליליים. פירמות מובילות בתחום של חידושים טכנולוגיים בוחרות לעזוב את הארץ, ואלה שנותרו מתמקדות בחדשנות בתחום הביטחוני. לצד כל אלה מתחולל משבר סביבתי חמור – רעידת אדמה עזה פוקדת את הארץ. ההזנחה הסביבתית המתמשכת ורעידת האדמה גורמים לפגיעה קשה בסביבה ולהתעצמות הסיכונים הסביבתיים. המנגנון הבירוקרטי-מוסדי אינו מצליח להיערך כראוי נוכח האתגרים הביטחוניים והמשבר הסביבתי, והממשלה מפגינה אוזלת יד בטיפול בבעיות המצטברות. על רקע זה פרצו מחאות חברתיות וסביבתיות שערערו את מוסדות השלטון. המחאה הקיפה צעירים יהודיים שמאסו במצב הקיים, חלקם אף בחר להגר לחו"ל. למחאה הצטרף הציבור הערבי שפתח באינתיפאדה שלישית. התמונה הכוללת העולה מתסריט זה היא של התערערות העמידות של החברה הישראלית לנוכח המשברים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים הפוקדים אותה.

התפתחויות אלה הטביעו חותם עמוק על הסביבה בישראל. מצד אחד, גברה ההישענות על משאבים טבעיים מקומיים. מצד שני, נרשמו פגיעות קשות בסביבה. שאיבת מים על ידי ישראל מאקוויפר ההר המערבי תוך מניעה מהרשות הפלסטינית העמיקה את החיכוך הגיאופוליטי. העדיפות שניתנה לנושאים ביטחוניים הביאה להתעלמות משיקולים סביבתיים בפיתוח תכנון והקמת תשתיות. הדגש הועתק ממתן שירותים לייצור מוצרים. בעקבות זאת, נרשמה עלייה בצריכת אנרגיה, מים ומשאבים טבעיים. כמו כן,  חלה עלייה בכמות הפסולת ובמספר האתרים הבלתי מוסדרים בעיקר של פסולת בניין. בערים החריף זיהום האוויר, במיוחד באזור מפרץ חיפה. ההתפשטות על שטחים פתוחים התרחבה מאוד, המפגעים והסיכונים הסביבתיים גדלו, במיוחד באזורים שבהם רוכזה פסולת רעילה. על אף הגידול בסיכונים לא הוקצו משאבים לטיפול בסיכונים סביבתיים.
icon לתסריט המפורט

 

מגמות מדדים על פי תסריט מדינת מבצר בלתי מוסדרת (הסבר):


חזרה לתסריטים

מיקומך - תסריטים