אסטרטגיות פעולה

  • PDF

כאשר הפער בין התסריטים השונים למימוש חזון הקיימות לישראל 2030 הצביע על הצורך בהתערבות, הוצעו אסטרטגיות לפעולה על מנת לגשר על הפערים. כל אסטרטגיה עומדת בפני עצמה אך יחד הן יוצרות גישה כוללנית לשרטוט "מפת דרכים" לקראת עתיד רצוי. במסגרת הפרויקט זוהו שמונה אסטרטגיות-על, ומתוכן נגזרו חמש אסטרטגיות פעולה מוטות סביבה. שמונה האסטרטגיות קובצו  לשלוש חבילות כלי מדיניות.

בשלב זה של הפרויקט הצוות שוקד על גיבושן וניתוחן של שלוש חבילות המדיניות.

לאסטרטגיות פעולה וכלי מדיניות

בחזרה למבנה הפרויקט


מיקומך - מבנה הפרויקט