נקודות כלליות

 • PDF

להלן השאלות המנחות שהופנו למומחים להתייחסות בכתיבת חוות הדעת:

מה אנו יודעים על העבר וההווה?

 1. אפיון הסוגיות הסביבתיות העיקריות כיום בארץ בתחומך; במה הסוגיות הללו דומות/שונות מהסוגיות העיקריות בשיח העולמי הגלובלי?
 2. מהם התהליכים המתחוללים בתחומך בעבר הקרוב ועד היום שהשפיעו ומשפיעים על הסביבה בישראל? האם ניתן לצפות אותם ברמת ודאות גבוהה?
 3. מהם הגורמים לתהליכים אלה? האם הם ניתנים לחיזוי? או שאינם צפויים?
 4. אילו תהליכים גיאו-סביבתיים המתחוללים או צפויים להתחולל בעולם/במרחב האזורי (המדיניות השכנות) (כגון: החמרת תנאי בצורת), יכולים להשפיע על הקונטקסט של קיימות בישראל?
 5. אלו תהליכים גיאו-פוליטיים מתחוללים או צפויים להתחולל בעולם ובמרחב האזורי (כגון: חיזוק מעמדן של הודו סין לעומת ארה"ב ואירופה, הסכם שלום או תנאי קונפליקט באזורינו) וישפיעו על הקונטקסט של קיימות בישראל?
 6. מהן ההשפעות של תהליכים אלה (5-2 לעיל) על הסביבה (בעיות/הזדמנויות/פגיעות/יכולת התמודדות/עמידות)? האם הם ניתנים לשליטת הממשל בישראל?
 7. מהן ההשפעות של תהליכים אלה (5-2 לעיל) על איכות החיים/רווחת האדם (wellbeing  )?
 8. האם  המדיניות הנוכחית בישראל כיום מצליחה להתמודד עם הבעיות ולנצל את ההזדמנויות להפחית פגיעוּת וסיכונים ולבנות עמידות/כושר התמודדות עם שינויים (resilience)?

מה אנו משערים שיקרה בעתיד?

 1. מה צפוי לקרות בעתיד בתחום הנידון? מהן מגמות אפשריות וסבירות? ומה סביר שיקרה לאור זאת (הטוב ביותר שניתן לצפות לו /הגרוע ביותר שניתן לצפות לו), בהתייחס לרמת הוודאות ביחס למגמות והאפשרות של "זעזועים" בלתי צפויים.
 2. מה רצוי לעשות על מנת למקסם הזדמנויות לשינוי וחיזוק העמידות/כושר ההתמודדות (resilience) מול שינויים ודאיים ומול שינויים בלתי צפויים?
 3. מה רצוי לעשות על מנת להפחית סיכונים/פגיעות לשינויים והתגברות על חסמים בעתיד צפוי?מיקומך - חוות דעת מומחים