פליטות תחמוצות גופרית

  • PDF

מדד המבטא את זיהום האוויר שנגרם מפליטות מבתי-זיקוק, תחנות-כוח ומפעלי-תעשייה

ירידה ניכרת בפליטות; הפליטות לנפש ולתמ"ג עדיין גבוהות יחסית ל-OECD

בין השנים 2000- 2008 הסתמנה הפחתה שנתית ממוצעת של כ-7% בפליטת SOx ובסה"כ הפחתה של כ-46% בפליטות אלו. מקור הפליטה העיקרי של תחמוצות גפרית הוא ייצור חשמל. ההפחתה בפליטות מקורה בנקיטת אמצעים שונים ובמרכזם השימוש בדלקים שתכולת הגפרית בהם נמוכה, וזאת בנוסף לשימוש בגז טבעי, ועוד. המשך מגמת השימוש בגז טבעי במקום בפחם, יפחית את הפליטות באופן ניכר. מגמות דומות מסתמנות בכל המדדים: בסך כל הפליטות, בפליטות לנפש ולתמ"ג ובפליטות לתמ"ג לנפש (הפחתות שנתיות של 10%-8%).

הריכוזים הגבוהים ביותר של גפרית דו-חמצנית ((SO2 נמדדים בסמוך לתחנות הכוח הגדולות ולבתי הזיקוק בחיפה, בחדרה ובאשדוד, אף שריכוזים אלה אינם עולים על הערכים המרביים המותרים בתקן הישראלי. שיעור פליטות ה- SOx בישראל נמוך יחסית למדינות ה-OECD , אך הפליטות לנפש ולתמ"ג גבוהות בהשוואה למדינות אחרות. השוואת הצמצום שחל בארץ בשנות ה-2000 למתרחש בעולם, מעלה כי ישראל הקטינה את זיהום האוויר באופן ניכר ביחס למגמות המסתמנות במדינות אחרות.

icon למסמך המלא

חזרה למדדים


מיקומך - מדדים