אינדקסים בינלאומיים

  • PDF

מצבה של ישראל בהשוואה למדינות אחרות נותח על-פי מספר אינדקסים משולבים בינלאומיים (composite indices).

אינדקס משולב הינו הערכה משוקללת של מספר מדדים מתחומים שונים. קבוצות מחקר בעולם שוקדות על הכנת אינדקסים משולבים הנותנים תמונת מצב לתפקודן של מדינות. כל מדינה מדורגת במספר אופנים: ציון כללי (משולב), חלוקה לקטגוריות (תחומים נושאיים או תחומי מדיניות), ודירוג פרטני של תפקודה בכל מדד.

כל אינדקס, המייצג תפיסה ייחודית, מורכב ממספר מדדים ומשקלל ביניהם על פי קריטריונים נבחרים מראש. כל אינדקס מציג זווית מיוחדת למצב הסביבה ולרווחת האדם, שלאורה ניתן להעריך את תפקודן של המדינות ולערוך השוואה ביניהן.

Environmental Performance Index

Environmental Vulnerability Index

Human Development Index

Happy Planet Index
 Sustainable Society Index Quality Of Life
FEEM-Sustainability Index

חזרה למדדים


מיקומך - בלוג אינדקסים בינלאומיים