מגמות המדדים על פי תסריט

  • PDF

הידע שהצטבר בפרויקט בשלביו השונים איפשר להצביע על מגמות של מדדים למצב הסביבה ולרווחת האדם המסתמנות בכל תסריט  .

המגמה של כל מדד כפי שיתפתח עד שנת 2030 הוערכה איכותנית לפי מידת השיפור הצפוי להתרחש בו על-פי תסריט מסוים. למגמות שיפור חיוביות  ניתן ערך חיובי: 1 או 2 למגמות של הרעה ניתן ערך שלילי: 1- או 2-, ולמגמה מעורבת, או למגמה ששימרה את המצב הקיים, ניתן ערך 0  (אפס).

הגרף בצורת רדאר מציג את מגמות המדדים על-פי תסריט מסוים.  המעגל האמצעי של ערך האפס משקף את המצב הקיים בהווה. ככל שהתסריט מתפרס אל מחוץ למעגל האמצעי (המצב בהווה), המגמות נעשות חיוביות יותר. מנגד, תסריט בלתי רצוי יתבטא בהתכווצות פנימה אל תוך המעגל האמצעי.

להלן, גרף מגמות המדדים בתסריט "עסקים כרגיל" לשנת 2030:

תפקוד התסריט עסקים כרגיל
לדף התסריטים הראשי

מיקומך - תסריטים