תסריט שוק מוסדר

  • PDF

בתסריט של שוק מוסדר היעד הכלכלי המרכזי הוא להפוך את ישראל למרכז כלכלי עולמי. בתסריט זה קיים הסדר מדיני בין ישראל לפלסטינים שיכול לנוע מהסדר ביניים ועד לפתרון קבע. בתנאים אלה יכולה הממשלה להקדיש את רוב מעייניה לקידום הצמיחה ולשיפור הסביבה. לשם כך הממשלה מתערבת בשוק על מנת לקדם את התחרותיות, מעלה את רמת החינוך ובעקבות זאת את רמת ההון האנושי ופועלת להיטיב את בריאות הציבור ואת איכות הסביבה.

באופן מעשי הממשלה ממתנת את הריכוזיות במשק על ידי פירוק פירמידות השליטה, ומספקת מוצרים ושירותים ציבוריים שהשוק כשל באספקתם ובכלל זה דיור בר השגה, חינוך ברמה גבוהה, רפואה יעילה ופיתוח סביבה בריאה לטובת כלל התושבים. מדיניות זו מיושמת על ידי מנגנון בירוקרטי-מוסדי הפועל מתוך ראייה כוללת ואינטגרטיבית תוך שילוב בין צמיחה וקיימות, אך אינו קשוב לנושא ההכללה החברתית. השכלול של השוק והגברת התחרותיות גורמות לשדרוג עסקים, ליזמות ולחדשנות. גוברת ההבנה כי הקפדה על תקנים סביבתיים ועל טכנולוגיות מתקדמות מגבירה את כושר התחרות של פירמות בזירה הבינלאומית. התחזקות מנגנוני הרגולציה המשכללים את השוק ומבטיחים איכות סביבה טובה יותר אינם מתרחבים לעבר החברה. הפערים החברתיים והכלכליים מתמידים וגובר הקיטוב בין מרכז לשוליים. התוצאה היא משק בעל עוצמה רבה, שאומנם מתחוללים בו שיפורים לסביבה אך החברה מפוצלת ומקוטבת.

מבחינה מרחבית, הבנייה תכוון לעבר מרכזים קיימים, ויוטלו הגבלות על ההתרחבות לשטחים פתוחים. אזורי הארץ השונים יחוברו על ידי מערכת של כבישים ומסילות ברזל. הצפיפות במרכז הארץ גברה אך נמשכה מגמה של שמירה על השטחים הפתוחים בפריפריה. מבחינה חברתית-סביבתית יתעצם הפער בין מרכז לשוליים. באזורי המרכז יירשם פיתוח כלכלי וטיפוח סביבתי ואילו אזורי השוליים ייוותרו מאחור ויתמקדו בעיקר בבעיות הקיום. השורה התחתונה היא משק חזק וצומח, חברה מפוצלת ולכן יכולת עמידות בינונית בפני משברים סביבתיים וחברתיים.

icon לתסריט המפורט

 

מגמות מדדים על פי תסריט שוק מוסדר (הסבר):


חזרה לתסריטים

מיקומך - תסריטים