• PDF

ד"ר יעקב גארב

יעקב גארב הוא מרצה בכיר במכוני בלאושטיין באוניברסיטת בן גוריון (שדה בוקר). הוא חוקר מגוון של סוגיות סביבתיות בגישה אינטדיספלינרית עם דגש על הסוציולוגיה של המדע והטכנולוגיה (STS) ומתודולוגיות מעורבות (mixed methods). מחקריו האחרונים כוללים:שיח סביבתי בארה"ב ובישראל; תכנון עירוני והפוליטיקה של תחבורה וניידות; הרטוריקה של מגה פרויקטים; קהילות ונופי הנגב; והדינמקות של אימוץ טכנולוגיות חדשות.

 

בחזרה לחוות הדעת


מיקומך - חוות דעת מומחים