ד"ר עמית מור 

כלכלן, ד"ר לכלכלת אנרגיה, תשתיות וסביבה מאוניברסיטתPennsylvania State , מנהל משותף בחברת אקו אנרג'י בע"מ לייזום ויעוץ בתחומים של אנרגיה, תשתית ואיכות סביבה. ד"ר מור מתמחה בהכנת תוכניות אסטרטגיות, תוכניות עסקיות, הערכות שווי, בדיקות נאותות, הכנת תחזיות מחירים וביקושים וסקרי שוק. יועץ בתחומי כלכלת אנרגיה, חשמל, דלק, גז טבעי, אנרגיות מתחדשות ואיכות סביבה לממשלות, לחברות ולמוסדות פיננסיים בישראל ובעולם. בין היתר היה בין מכיניה של תוכנית האב למשק האנרגיה עבור ממשלת ישראל.

בשנות ה- 90 שימש במשך שמונה שנים כיועץ ומנהל פרויקטים בבנק העולמי בוושינגטון בתכנון ומימון פרויקטים בתחום תשתיות אנרגיה וסביבה. בשנות השמונים שימש כעוזר שר האנרגיה והתשתית בישראל והשתתף בתכנון הרפורמה במשק הדלק. בנוסף, ד"ר מור מרצה בנושאי כלכלה ואסטרטגיה של משקי האנרגיה והחשמל במרכז הבינתחומי בהרצליה.

שמעון סרוסי

כלכלן, בעל מ.א.בכלכלה מאוניברסיטה תל אביב, מומחה למימון, כלכלת אנרגיה ופיקוח על מונופולים. בעלים ומנהל משותף בחברת אקו אנרג'י העוסקת בייזום ובייעוץ כלכלי בתחומים של אנרגיה: כלכלת תשתיות, תעריפים, מימון וניהול השקעות פרטים נוספים ראה באתר החברה (www.ecoenergy.co.il).

שמעון סרוסי שירת בתפקידים בכירים בבנק ישראל וברשות ניירות ערך וריכז ועדות ציבוריות שעסקו בהפרטה וברפורמות במשק החשמל, במשק הדלק ובשוק ההון. הועדות הרלבנטיות לתחום האנרגיה היו: ועדת ורדי לבחינת הזיכיון של חברת החשמל; ועדת צ'מנסקי ליישום רפורמה במשק החשמל בישראל שבמסגרתה היה שמעון סרוסי הדמות המרכזית בהכנת מסמכי העמדה השונים, חקר ועיבוד הנתונים וכתיבת מסמכי הסיכום; ועדת גרונאו לפיצול בתי הזקוק וליישום רפורמה במבנה ענף הדלק והפטרוכימיה בישראל; וועדת שחל–ברודט לבחינת זיכיון החברה לתשתיות נפט והכנת תוכנית האב למשק האנרגיה בישראל.

שמעון סרוסי היה שותף לביצוע תחזיות וסקרי מחירים של חשמל ומוצרי דלק בישראל וכן להכנת חוות דעת כלכליות והערכות שווי לחברות שונות במשק האנרגיה (בז"ן, בז"א, פי גלילות, תחנות כוח).


בחזרה לחוות הדעת


מיקומך - תקשורת עמית מור ושמעון סרוסי