• PDF

אדר' דן סתיו

דן סתו,  אדריכל, בוגר (1964) הפקולטה לארכיטקטורה ולבינוי ערים בטכניון העברי בחיפה. בשנים 1994-1986 שימש כמתכנן ומנהל משרד עצמאי לבינוי ערים ולתכנון אזורי וסביבתי -תכנון, ייעוץ וניהול עבור מזמינים מוסדיים בעיקר: משהב"ש, משרד לאיכוה"ס, משרד הפנים, שב"ס, קק"ל, רש"ת.  במסגרת זאת כלל תפקידו ייעוץ שוטף בנושאי תכנון פיזי ותכנון סביבתי למשרד לאיכוה"ס, כולל ייצוג המשרד והשתתפות בעריכת תכניות מתאר ארציות  (3-דרכים, 15-שדות תעופה, 10-חשמל, 13-חופים, 28-קול אמריקה, 14- מחצבות, 16- פסולת ועוד). חבר בצוות "יועצים מקצועיים" של ארגון האו"ם לאיכות הסביבה (UNEP  ) – ארצות הים התיכון, כולל נושא יחסי גומלין בין תיירות ואיכות הסביבה לחופי הים התיכון. עריכת תכניות אב ומתאר אזוריות. תכנון שכונות מגורים, ישובים, מחצבות, שטחים פתוחים. ניהול "מינהלת תכנון ישובים" עבור משהב"ש שטיפלה בהכנת תכניות לכ-80 ישובים ביהודה, בשומרון ובחבל עזה.

בשנים 2008-1994 שימש כסמנכ"ל לתכנון ולפיתוח במינהל מקרקעי ישראל, ועסק בין השאר בייזום וקידום תכניות של מגורים, תעסוקה, תיירות, מרכזים עירוניים, השתתפות וייצוג ממ"י במוסדות התכנון בדרג ארצי ומחוזי, בהיגוי תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות, ובחלקן גם השתתפות בעריכתן.

 

בחזרה לחוות הדעת


מיקומך - Home