שעות עבודה רבות

  • PDF
עובדים המועסקים שעות רבות  ביום [שיעור המועסקים העובדים מעל 50 שעות בשבוע]

בישראל  הרבה מן העובדים מועסקים שעות רבות במקום עבודתם, על חשבון זמן הפנאי וחיי המשפחה

השגת איזון בין שעות עבודה לשעות פנאי הינו קריטי לרווחת החיים[1]. ישראל מתאפיינת באופן קבוע בשיעור גבוה של עובדים המועסקים שעות רבות ביום ביחס למדינות ה-OECD. לאורך השנים 1995-2003 גברים עבדו שעות ארוכות פי 4 מנשים, אך עם זאת חל גידול בשיעור הנשים ופיחות בשיעור הגברים בקטגוריה זו.

שיעור המועסקים שעבדו מעל 50 שעות בשבוע בישראל זהה בקירוב בין שנת 1995 לשנת 2007,  ועומד על כ-23%. למעט טורקיה (40%) ומקסיקו (24%), בשאר מדינות ה-OECD שיעור העובדים המועסקים שעות רבות נמוך בהרבה מישראל, ועומד על ממוצע קבוע לאורך השנים של כ-8-9%.

בהמשך המגמות הנוכחיות, נראה כי שיעור ניכר של עובדים המועסקים שעות רבות ביום ימשיך לאפיין את ישראל ביחס לרוב מדינות ה-OECD.

חזרה למדדים לרווחת האדם[1] OECD (2008), "Babies And Bosses: Balancing Work And Family Life"


מיקומך - מדדים