השכלה על יסודית

  • PDF
השכלה על יסודית [שיעור בעלי השכלה תיכונית לפחות]

בישראל שיעור גבוה וקבוע של בעלי השכלה על-יסודית

בין השנים 2002 ל-2008 שיעור בעלי ההשכלה העל-יסודית (secondary education) בישראל כמעט לא השתנה, ועמד על כ-81%. ישראל ניצבת במקום גבוה יחסית למדינות ה-OECD, בו הממוצע הוא 71%. לעומת אי-השינוי בשיעור בעלי ההשכלה הגבוהה בישראל, במרבית מדינות ה-OECD נרשמה עליה משמעותית באחוז בעלי ההשכלה העל-יסודית בשנת 2008 לעומת שנת 1997. בנוסף לישראל, שלוש מדינות נוספות בולטות באי גידול או ירידה בשיעור בעלי השכלה על יסודית בין שנים אלו: דנמרק, נורבגיה, ואסטוניה.

חזרה למדדים לרווחת האדם


מיקומך - מדדים