אוריינות קריאה

  • PDF
אוריינות קריאה [ערכי מבחן PISA באוריינות קריאה]

היכולות הבסיסיות של תלמידי ישראל נמוכות - בעיקר באוריינות מתמטיקה ומדעים אך גם בקריאה

אוריינות קריאה היא אחת משלוש החטיבות הבסיסיות במבחן ההערכה הבינלאומי PISA, כשהאחרות הן אוריינות מדעים ואוריינות מתמטיקה. בשנת 2000 ממוצע ישראל באוריינות קריאה היה 452, בשנת 2006 ירד ל-439 ועלה משמעותית לכ-474 בשנת 2009, אך עדיין נמוך בהשוואה לממוצע מדינות ה-OECD שהינו 493. ההפרש בין תוצאת ישראל לממוצע ה-OECD הוא כחצי סטיית תקן, כך שדירוגה נמוך יותר מ-34% מהמדינות המשתתפות.

לעומת עלייה זו נרשמה עליה קטנה יותר עבור ישראל בשנת 2009 בציונים לאוריינות מתמטיקה ל-447 אל מול הממוצע של 496 ולאוריינות מדעים בישראל ל-455 מול הממוצע של 501, ומשאירים את ישראל בדירוג נמוך ביותר מבחינת יכולות תלמידיה.

חזרה למדדים לרווחת האדם


מיקומך - מדדים