קשרים חברתיים

  • PDF
קשרים חברתיים [שיעור האנשים המקיימים מפגשים חברתיים או משפחתיים בתדירות של לפחות פעם בשבוע במהלך שנה ממוצעת]

בישראל תדירות הקשרים עם אנשים אחרים גבוהה, ומאפיין זה נשמר לאורך השנים

שיעור האנשים הנפגשים עם חברים או עם משפחה בתדירות של לפחות פעם בשבוע גדול משמעותית בישראל לעומת כלל מדינות ה-OECD. בין השנים 2002 ל-2006 כ- 84% בקירוב מהאנשים נפגשו עם חבריהם לפחות פעם בשבוע, ואילו משנת 2007 חלה עלייה בשיעור זה ועמדה בשנים 2007-2009 על 86.5%. שיעור האנשים המקיימים מפגשים משפחתיים בתדירות עלה מ-70% בשנת 2002 ל-73% בשנת 2009. מממוצע כלל מדינות ה-OECD עומד על 60% לפגישת חברים בתדירות גבוהה, ו-67% לפגישת קרובי משפחה בתדירות גבוהה.

חזרה למדדים לרווחת האדם


מיקומך - מדדים