• PDF

חבילות כלי מדיניות

icon חבילות מדיניות: תמונת הידע הקיים

שלב פיתוח חבילות כלי מדיניות הובל על ידי פרופ' ערן פייטלסון!

דף הבית


מיקומך - כלי מדיניות