• PDF

פרויקט "תחזית קיימות לישראל 2030" החל באוקטובר 2010 כמיזם משותף של המשרד להגנת הסביבה והמרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים לחקר ישראל, וצפוי להסתיים במאי-יוני 2012.

היוזמה להכנת תחזית קיימות 2030 נולדה מתוך ראיית הצורך שהעתיד הסביבתי בישראל ייסלל על ידי מדיניות ציבורית מגובשת, שתגדיר חזון רצוי שאליו ניתן לשאוף, שתגדיר אסטרטגיות להתקדם לכיוון החזון, שתזהה את החסמים העומדים בדרך ותלמד כיצד להתמודד עם סיכונים ואיך לזהות ולנצל הזדמנויות.

"תחזית קיימות לישראל 2030" שמה לה למטרה להציב חזון קיימות לשנת 2030 שאליו ישראל צריכה לשאוף. זאת על מנת לאפשר למקבלי ההחלטות בישראל להבין את המגמות הקיימות, לאתר את הפערים להגשמת החזון, ולהצביע על הנתיבים בהם עליהם לצעוד על מנת להגשימו.

השאיפה היא שתוצרי הפרויקט יהוו חלק מתהליך ההכנה לועידת הפסגה בריו 2012 ויאומצו על ידי הממשלה כמסגרת ארוכת טווח לשיתוף פעולה ולבניית קונצנזוס בין מגזרי בתחום הקיימוּת.[1]

קרא עוד...

הפרויקט נמצא כעת (ינואר 2012) בשלב של חידוד אסטרטגיות פעולה וגיבוש חבילות כלי המדיניות.

אתר קיימות 2030 נועד ללוות את הפרויקט "תחזית קיימות לישראל 2030" ולהציג לקורא את שלביו השונים.
[1]   קיימות/פיתוח בר-קיימא על-פי דוח ברונטלנד, הוועדה העולמית לסביבה ופיתוח 1987 , הוא פיתוח העונה על צורכי הדור הנוכחי מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם.


מיקומך - אודות הפרויקט