מליחות מי-תהום

מדד המבטא את מידת איכות המים באקוויפר ההר והחוף ואת מידת הלחץ על הסביבה

ריכוז המליחות באקוויפר החוף עלול לחרוג מן התקן המומלץ למי שתייה, אך ננקטות פעולות להפחתת המליחות

המליחות באקוויפר החוף גבוהה במיוחד בחלקים הדרום-מזרחיים שלו. לפי המגמות המסתמנות, בעוד כ-15 שנה עלולה המליחות באזורים שונים של אקוויפר החוף לחצות את קו ה-250 מ"ג/ליטר ולהפוך את מקורות מי השתייה למקורות מים שיתאימו לשימוש חקלאי ותעשייתי בלבד. כיום ננקטים בישראל צעדים שמטרתם לצמצם את המלחת מקורות המים הטבעיים. מסמך המדיניות של תכנית האב למשק המים מפרט את הפעולות הנדרשות לשיפור איכות המים בטווח הקצר והארוך.

icon למסמך המלא

חזרה למדדים