פרופ' אוריאל ספריאל

פרופסור (אמריטוס) לאקולוגיה, המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות במכון למדעי החיים של האוניברסיטה העברית בירושלים, מנהל המוקד לאמנות סביבתיות של המכונים לחקר המדבר בקרית שדה בוקר של אוניברסיטת בן-גוריון, ויו"ר ארגון מדינות צפון הים-התיכון ליישום אמנת או"מ למאבק במדבור. בעבר – מדען ראשי של רשות הטבע והגנים, מנהל המכונים לחקר המדבר, מחבר פרקים בדו"חות הערכה של הצוות הבינממשלתי לשינויי אקלים (IPCC  ), מחבר ראשי בפרויקט הערכת המילניום של המערכות האקולוגיות, ועורך התוכנית הלאומית למגוון ביולוגי של המשרד להגנת הסביבה.


בחזרה לחוות הדעת